Bestyrelsen

Bestyrelsen består af:

Formand: Johanna Åkerman Nielsen
Næstformand: Ulla Boyhus Jensen
Kasserer: Inge Ribers
Øvrige bestyrelsesmedlemmer: Søren Sibbersen, Bo Sørensen (husmand), Simon Andersen, Laila Hindborg, Lars Broberg (suppleant)

Der afholdes 5 bestyrelsesmøder om året, en ordinær generalforsamling og et medlemsmøde. Bestyrelsen udstikker rammerne for klubbens årlige virke indenfor elitearbejdet, motionistafdelingen, ungdomsarbejdet og eventuelle stævner.

Lukket for kommentarer.